JAK ZJISTÍTE, ZDA MÁTE ZAČÍT ŘEŠIT SVOU PROSTATU?

Pravděpodobně k nám přicházíte, jelikož jste, jako muž dosáhl středního věku a nejspíše jste si uvědomil nějakých změn nebo potížích při močení. Tyto potíže ve Vás vyvolávají podezření, zda za nimi není něco závažnějšího nebo něco, co by v budoucnu mohlo ohrozit Vaše zdraví, jako například onemocnění prostaty.

S URČITÝM VĚKEM MOHOU PŘIJÍT U MUŽŮ POTÍŽE S MOČENÍM

1. Podívejte se na první video ze série, kterou pro Vás připravil prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., tedy jeden z nejlepších odborníků na tato onemocnění v zemi i v mezinárodním měřítku.

V tomto videu Vás seznámí se základními informacemi o prostatě, které Vám umožní porozumět příčinám a charakteru jejích případných onemocnění. Mimo jiné se dozvíte, proč ji vlastně máte a jakou má funkci.

JAK MŮŽE PROSTATA ONEMOCNĚT A JAKÉ TO MŮŽE MÍT DŮSLEDKY

2. V druhém videu se dozvíte, kde prostata leží a proč se její změny projevují na charakteru močení a případně dalšími potížemi.

Dozvíte se také co je nejčastější příčinou zmíněných potíží a jaké má pro Vás pan profesor doporučení, pokud problémy s močením cítíte také.

Pokud se problémy s prostatou včas neřeší, může docházet k poškození dalších orgánů.Více se dozvíte po kliknutí na video vlevo.

MOHOU TYTO POTÍŽE ZNAMENAT RAKOVINU PROSTATY?

3. Častá otázka mužů, kteří se potýkají s problémy s močením je, zda může jít o rakovinu prostaty. Odpověď a další související informace se dozvíte ve třetím videu prof. Babjuka. Spusťte si je kliknutím na video a podívejte se.

JAK SE KONKRÉTNĚ PROJEVUJÍ DŮSLEDKY ZVĚTŠENÉ PROSTATY?

4. V tomto dalším videu Vám prof. Babjuk popíše, jak vypadají důsledky zvětšené prostaty v běžném životě. Jsou dvojího druhu a jedním z důvodů, proč tu o nich hovoříme, je abyste měli možnost zjistit, zda jsou podobné těm Vašim.

JAK VYPADÁ PRVNÍ NÁVŠTĚVA UROLOGA?

5. Mezi lidmi se šíří historky o velkých nepříjemnostech, které urologické vyšetření přináší. Mluví se například o tom, že již při první návštěvě urologa je prováděna cystoskopie, což takto opravdu není. Urologické vyšetření bolestivé není. Více se dozvíte v pátém videu prof. Babjuka.

JSME SCHOPNI PŘEDEJÍT VZNIKU RAKOVINY PROSTATY?

6. V dalším videu hovoří prof. Babjuk na téma prevence rakoviny prostaty. Známe dnes příčiny rakoviny prostaty? Víme jak jí předcházet? Jak to vypadá s primární a druhotnou prevencí? Je rakovina prostaty dědičná? To jsou jistě důležité otázky – podívejte se.

Nezhoubné zvětšení prostaty a rakovina prostaty jsou dvě různá onemocnění, která spolu souvisí pouze tím, že postihují stejný orgán…

PROF. MUDR. MAREK BABJUK, CSC.

Tento web si klade za cíl poskytnout ověřené odpovědi na klíčové otázky, týkající se onemocnění prostaty, které si od určitého věku začne klást každý muž.

Garantem informací na tomto webu je prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. Pan profesor je vědec a lékař v oboru urologie, který se specializuje zejména na léčbu nádorových onemocnění.

Je profesorem na Urologické klinice 1. LF UK v Praze, přednostou Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol, členem vědecké rady České lékařské komory, členem Evropské urologické společnosti, Americké urologické společnosti, Světové urologické společnosti a předsedou České urologické společnosti.

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ

ONKO Prostaty

Mnoho dalších informací, včetně ukázek, jak prostata vypadá, najdete na specializovaném portálu ONKO Prostaty. Můžete na něj přejít kliknutím na tlačítko dole.

VAŠE OTÁZKY  A ODPOVĚDI

Je normální, že má muž ve středním a pokročilejším věku problémy s močením?

Ano, každého muže, který dosáhne určitého věku se dotknou změny v charakteru, intenzitě a frekvence močení.

Jaká je nejčastější příčina potíží při močení?

Nejčastější příčinou problémů s močením u mužů není rakovina prostaty, ale nezhoubné zvětšení prostaty. Je to onemocnění, které ve větší či menší míře postihuje každého muže.

Je nezhoubné zvětšení prostaty závažné onemocnění?

Nezhoubné zvětšení prostaty není závažné onemocnění, ale může vyvolat velmi závažné komplikace.

Může nezhoubné zvětšení prostaty vyvolat závažné komplikace?

Ano, může. Jde o to, že pokud dochází k neúplnému vyprázdnění močového měchýře a část moči v něm trvale zůstává, může docházet k infekcím, vzniku kamenů a v extrémních případech k poškození horních močových cest nebo ledvin.

Je vyšetření urologem bolestivé?

Zejména v první fázi návštěvy urologa nepřináší žádná bolestivá nebo vysloveně nepříjemná vyšetření. Některá z nepříjemných vyšetření mohou být indikována při následných návštěvách, ale to je nepochybně v menším počtu případů a pouze tehdy, pokud je to nezbytné.

Jak se zjišťuje onemocnění rakovinou prostaty?

Dnes máme k dispozici velice citlivý marker, takzvaný prostatický specifický antigen, který umožňuje zachytit onemocnění ještě v době, kdy nevyvolává žádné příznaky a dokonce ani není zjistitelné žádným jiným způsobem.

Je rakovina prostaty dědičná?

Ano, zhruba v 10% je rakovina prostaty dědičně vázaná. U mužů, u jejichž otce nebo bratra se rakovina prostaty objevila, a zejména v případech, kde se toto onemocnění objevilo ve dvou následujících generacích, proto doporučujeme zahájení pravidelných kontrol PSA již zhruba od věku 40 let.

Od jakého věku bychom měli sledovat zdraví naší prostaty?

Pokud u Vás nehrozí dědičné zvýšení pravděpodobnosti onemocnění, pak doporučujeme začít s kontrolami zhruba od věku 50 až 55 let.

O NÁS

Tento projekt vznikl pod křídly projektu ONKO Prostaty, což je webový asistent pro nemocné rakovinou prostaty, jejich partnery a okolí.
ONKO Prostaty pomáhá zdarma prostřednictvím sekvencí videí, které natočili přední odborníci v onkologii, najít pacientovi optimální cestu k cíli.
Významná je také pomoc psycholožky pacientům, získat sebevědomí při boji s nemocí, a jejich okolí, stát se pomocníkem a podporou nemocnému.

Created by Daryl Business Multimedia